Wednesday, June 5, 2013

Meie neljast ühiselt veedetud aastast on kolm selles ajaveebis kajastatud. See oli teguderohke ja põnev aeg. 
Aitäh kõigile lastele toreda koosveedetud aja eest. 
Aitäh Teile, head vanemad.

Olen väga tänulik selle unikaalse siidisalli eest, milles on soojad kallistused minu armsatelt õpilastelt. 

Päikselist suve!
Palju õnne, suvised sünnipäevalapsed!

Anzelika (19.juuni)
Kaardi joonistas Hele.

Hele (19.juuni)
Kaardi tegi Kerstin.


Trevor (22.juuni)

Kaardi tegi Randel!

Morgan (22.juuni)

Kaardi tõi Marcus.

Markus P (13.august)

Kaardi tegi Kerstin

Õppeekskursioon Pärnumaale

31.mail toimus algklasside õppeekskursioon Pärnumaale.
Osalesime Kabli looduskeskuse linnuprogrammis. Slaidiprogrammi kaudu kordasime üle meile juba tuttavad paiga-, ränd-ja hulgulinnud. 
Järgnes õppekäik looduskeskuse ümbruses. Meile anti töölehed ja binoklid. Töölehele panime kirja, milliseid linde nägime ja milliseid linde kuulsime. 
Looduskeskuse juures oli rohkesti must-kärbsenäppe ja metsvinte. 
Edasi suundusime mere äärde. 
Kuulsime roostikus pesitsevat roo-tsiitsitajat ja tiigi-roolindu. Rohkesti lendles pääsukesi.Vaatevälja jäi merikotkas. Eemalt paistsid kajakad.

Lendasid sinikael-pardid. Needki on pardi jäljed rannas
.

Uudistasime Kabli linnujaama. Ronisime linnuvaatetorni.

Meie õppeekskursiooni teine sihtkoht oli Pärnu rannaniidu looduskaitseala. See linnurohke rannaniit ümbritseb Pärnu liivast mereranda peaaegu kogu linna ulatuses. 
Pärnu rannaniidu looduskaitseala loodi 1958.a ohustatud ja haruldaste taimeliikide, rannaniitude ja liikuvate rannikuluidete kui väärtuslike elupaikade kaitsmiseks.

Õppereis on põnev. Kordasime üle juba õpitut ja saime juurde uusi teadmisi. 

Sunday, June 2, 2013

Laat

Neljapäevane linnupäev jätkus laadaga.
Linnupäev

Neljapäev, 30.mai oli algklassiõpilastel linnupäev.Tuletasime meelde õppeaasta jooksul läbiviidud linnuprojekti tegevused.  Tutvustasime plakateid nurmkanast.


3.-4.klassi õpilased rääkisid isetehtud linnuraamatutest. Järgnes linnuteemaline seiklusmäng õues. Mängus pidime teadma naaberriikide rahvuslinde ning lindude rahvapäraseid nimetudi, panema silpidest kokku linnuliike, otsima teatmeteosest üles nõutud linnud, tundma linnu ära kirjelduse järgi, laulma linnuteemalist laulu, kuulama ja ära tundma, millised linnud laulavad jne.
Oli põnev ja hariv päev. Mängu mängides tuletasime meelde seda, mis oli ka ununenud.

Talvised linnutoidulaua külalised

Linnuprojekti raames joonistasid ja kirjutasid lapsed talvistest linnutoidulaua külalistest. Nendest töödest panime kokku e-raamatu. Myebook - Linnutoidulaua külalised - click here to open my ebook

Monday, May 27, 2013

Spordipäev

Spordipäeval ronisime seiklusrajal, lasime vibu, jooksime ning orienteerusime. Oli väga sisutihe ja tore programm.